Izjava tvrtke Biovega d.o.o. o predostrožnom povlačenju EKOPLAZA jaja distributera iz Nizozemske, Udea B.V

Vezano za medijske natpise o povlačenju jaja EKOPLAZA distributera iz Nizozemske, Udea B.V., očitujemo se da je tvrtka Biovega d.o.o. 01.08.2017. zaprimila obavijest distributera o predostrožnom povlačenju jaja s naznakom „najbolje upotrijebiti do 11/08/2017“, po kojoj smo promptno, u istom danu u kojem je primljena obavijest, reagirali i povukli jaja s tržišta.

Radilo se o količini manjoj od 100 kom pakiranih jaja predmetne serije koja su dospjela na tržište.

Važno je napomenuti da je razlog povlačenja bio provjera ekološkog statusa zbog eventualnog korištenja ne dozvoljenih sredstava u ekološkoj proizvodnji.

Po internom protokolu tvrtke Biovega, te shodno HACCP protokolu, povučena jaja predmetnog roka dostavljena su na analizu u ovlašteni akreditirani laboratorij Euroinspekt Croatiakontrola, vodeće kontrolne kuće u Republici Hrvatskoj.

Analiza je pokazala da u uzorkovanim jajima predmetnog roka nije pronađen fipronil te da su jaja zdravstveno ispravna, čak štoviše sukladna kriterijima ekološkog uzgoja.

Analizu prilažemo uz ovo priopćenje.

Vezano za upite o rokovima obavještavanja koje je poduzela Biovega d.o.o. ističemo da smo prijave izvršili:

1.Ministarstvu poljoprivrede:

  • putem ekološkog kontrolnog tijela Biotechnicon dana 01.08.2017. informirajući ih o zaprimljenim jajima za koje se sumnja u ekološki status te o Odluci o povlačenju
  • prijava kontrolnom tijelu poslana je odmah po zaprimljenoj obavijesti nizozemskog distributera koji je povlačio jaja zbog provjere ekološke ispravnosti, zbog afere s jajima u Nizozemskoj.

2.Ministarstvu zdravlja

3.Hrvatskoj agenciji za hranu

  • nakon navoda Hrvatskih institucija da jaja iz Nizozemske nisu ušla - prijavili smo da su u Hrvatsku uvezena jaja iz Nizozemske.

Važno je informirati javnost da nadležne institucije imaju uvid u ulazak jaja iz drugih zemalja jer postoji obaveza prijava ulaska jaja iz drugih zemalja, pa tako i iz Nizozemske.

Biovega d.o.o. ulazak jaja prijavljuje shodno svim zakonskim obavezama i protokolima u VETI 2 sustav za provođenje službenih kontrola i dostupan je ovlaštenim službama.

  • Ističemo još jednom da je protokol povlačenja pokrenut isključivo kao mjera predostrožnosti zbog opoziva jaja iz Nizozemske za tržište EU
  • Napominjemo da na RASAFF sustavu u EU nije objavljen opoziv za ekološka EKOPLAZA jaja, te da smo postupili u skladu s pozitivnim propisima i etikom s ciljem očuvanja povjerenja naših kupaca
  • Ponavljamo i važnu informaciju svim kupcima da su jaja uvezena od strane Biovega d.o.o. preko distributera Udea B.V. zdravstveno ispravna i potvrđeno ne sadrže fipronil

Također, cilj tvrtke Biovega d.o.o. je imati u ponudi HR eko jaja koja su iznimno deficitarna o čemu upozoravamo i apeliramo na olakšanje uvjeta za proizvodnju već niz godina.

Za sve daljnje informacije i potrebe za dostavu dokumentacije o predmetnoj temi, stojimo na usluzi.

U ime tvrtke Biovega d.o.o.

Krunoslava Kolek Sirovina

Dipl. sanitarni inžinjer

Voditeljica odjela regulative