Temeljem RASFF objave, Ministarstvo poljoprivrede dalo je nalog da se s tržišta povuče Okinawa kombu alga 50g, s rokom trajanja do 31.10.2019. radi utvrđene količine joda koja premašuje EFSA-inu preporučenu dnevnu dozu od 600 µg.

Tvrtka Biovega, koja proizvod stavlja na tržište, je promptno reagirala te je, osim mjera opoziva proizvoda s tržišta, ispitala način analiziranja proizvoda temeljem kojeg je izdan opoziv.

Utvrđeno je da se prilikom analiziranja sporne kombu alge nije pridržavalo propisanog načina pripreme i upotrebe alge. RASFF opoziv se radio temeljem analize suhe tvari kombu alge koja je pokazala povišenu količinu joda, što je i očekivana vrijednost za morsku algu.

Moramo također skrenuti pažnju da suha alga zbog svoje tvrdoće nije za konzumaciju. Na deklaraciji Okinawa kombu algama piše jasna uputa za upotrebu na način da se 5-6 cm sirove alge dobro opere tekućom vodom te namoči 15 minuta u vrućoj vodi. Potom se ocijedi i dobro ispere, a preostala voda od namakanja se baci. Tako pripremljena alga se doda u varivo.

Poslali smo Okinawa kombu algu na analizu u ovlašteni laboratorij i tražili da analiziraju algu kao suhu tvar, kuhanu algu sukladno uputi za upotrebu i tekućinu u kojoj se kuhala alga.

Dobili smo rezultate prema kojima je alga kao suha tvar imala gotovo istu, očekivanu, količinu joda kao i predmet opoziva, ali nakon što se analizirala alga pripremljena sukladno uputi za upotrebu alga je imala samo 117,3 µg joda što je puno manje od EFSA-ine preporučene dnevne doze od 600 µg.

Na temelju analiziranih parametara ovlašteni laboratorij je u izvještaju napisao da je Okinawa kombu alga sukladna Preporukama Komisije (EU) 2018/464 od 19. ožujka 2018. o praćenju metala i joda u morskim algama, halofitima i proizvodima na bazi morskih algi ukoliko se uzorak konzumira na temelju preporučene pripreme uzorka a uzimajući u obzir najveću dopuštenu količinu algi - 5 g algi (5 x 5-6 cm duljine) za odrasle osobe a 2 g algi (2 x 5- 6 cm duljine) za djecu u dobi od jedne do tri godine. 

Iz tog razloga Ministarstvo nije povlačilo druge lotove jer je proizvod zdravstveno ispravan te se i dalje nalazi na prodajnim mjestima te je siguran za konzumaciju.

Biovega d.o.o.

​Krunoslava Kolek Sirovina dipl. sanit. ing.
Odjela kontrole kvalitete