forum-ekoloska-poljoprivredaU Zagrebu 28.11.2016. godine, održan je Forum na temu Ekološka poljoprivreda u sklopu aktivnosti GRASS Croatia EU projekta kojeg provodi Hrvatska poljoprivredna agencija, na kojem su govornici prezentirali svoja viđenja na osnovi vlastitog iskustva bavljenja ekološkom poljoprivredom.

Govornici su zastupali različite segmente lanca od proizvodnje do distribucije ekoloških proizvoda te državne institucije koje imaju ulogu u pružanju podrške lancu: Ministarstva poljoprivrede, Savjetodavne službe do Hrvatske poljoprivredne agencije.

Opći zaključak foruma glasi da nije dovoljno promatrati uspjeh kroz rast kvantitativnih pokazatelja kao što su broj hektara pod mjerama ekološke poljoprivrede ili broj certificiranih proizvođača -uzgajivača već njihov rezultat koji se očituje u pridržavanju kontroliranih indikatora kvalitete zemlje u kojoj se hrana uzgaja, te posljedično u odsustvu kemikalija iz samih ekoloških proizvoda. Takva hrana traži redovite kontrole jer samo jedan slučaj je dovoljan da se uništi povjerenje potrošača koji se gradi godinama. U tom segmentu se očekuje od državnih institucija puno aktivnija uloga kontrole ekološke hrane, kao i ažurnost u vođenju registara jer točni podaci o uzgajivačima su preduvjet za sklapanje partnerskih sporazuma u lancu distribucije.

Svrha EU projekta GRASS Croatia je osvijestiti mlade nezaposlene osobe u ruralnim i urbanim krajevima Republike Hrvatske o mogućnostima bavljenja ekološkom poljoprivredom jer je ekološka poljoprivreda zdrava za ljude i okoliš, tražena na tržištu od potrošača a Zajednička poljoprivredna politika livedealercasino.online Europske unije je obvezala zemlje članice kako 30% sredstava moraju osigurati za ekološke proizvođače.

Jadranka Boban Pejić, direktorica tvrtke Biovega, naglasila je četiri načela uspješne i održive ekološke proizvodnje: zdravlje – okoliš – odnos prema ljudima – brižnost, a prvi prioritet je zdravlje zemlje. U Hrvatskoj je godinama u konvencionalnoj poljoprivredi zemlja kontaminirana umjetnim gnojivima i potrebne su godine za čišćenje i prijelaz na ekološku poljoprivredu. To nije proces na brzinu, već strateški i promišljen način promišljanja koji od pojedinca zahtjeva preispitivanje motiva zašto se bavi poljoprivredom. Ukoliko je profit jedini motiv, onda ekološka poljoprivreda kao niti proizvodi neće biti održivi na duži rok jer je veliki skriveni trošak upravo količina vremena i truda koja se svakodnevno ulaže u takvu proizvodnju. Ekološka hrana ne izgleda kao konvencionalna, bez i jedne točkice, a nema niti popusta kakvi se daju za konvencionalnu hranu. bio&bio trgovine provode stroge kontrole hrane, ali Biovega daje savjete eko proizvođačima, organizira Eko-forum te nastoji osvijestiti proizvođače o etici kako bi imali dugoročni poslovni odnos. Kaže kako voli svoj posao jer joj pruža mogućnost da osjeti strast za koju smatra da je određeni stil života. Kazala je kako je važan vizija i stav: prodaja ekoloških proizvoda a ne sirovina. Eko proizvodi u
Hrvatskoj su sve više prepoznati i gotovo nema trgovačkog lanca koji na policama ne nudi takve proizvode.

Pročitajte priopćenje Foruma u cjelini.