Na svečanosti u Hrvatskoj gospodarskoj komori dodijeljene su nagrade Hrvatske udruge poslovnih žena Krug, gdje je Jadranka Boban Pejić, direktorica Biovege, proglašena menadžericom godine. 

Nagrada je dodijeljena za poslovnu godinu 2014., uz zadovoljavanje kriterija koji dokazuju uspješnost i kreativno vodstvo. Jadranka Boban Pejić prethodno je višestruko nagrađivana te je 2011. godine od Europske banke za obnovu i razvoj primila nagradu za poduzetnicu godine, a 2012. godine nagrađena je nagradom Greenovation za najbolju menadžericu hrvatskog zelenog gospodarstva.

Poduzetnica godine po izboru Hrvatske udruge poslovnih žena Krug je Gordana Nikolić, osnivačica i dekanica Visoke poslovne škole PAR, dok je u kategoriji socijalnog poduzetništva godišnja nagrada dodijeljena gospođi Vesni Plavšić, osnivačici zdravstvene ustanove Zlatne ruke.

Prema brojkama i statistikama iznesenima na dodjeli nagrada, sve više žena u Hrvatskoj odlučuje se na poduzetništvo. Tako je oko 30 posto poslovnih subjekata u vlasništvu žene, a prije 10 godina bilo ih je 11 posto. Na rukovodećim položajima u tim subjektima u 24 posto slučajeva su žene, 14 posto ih je na čelnim mjestima u nadzornim odborima, a devet posto je predsjednica uprava.