Na međunarodnom skupu RENT (Research in Enterpreneurship) koji se održao 19. studenoga u Zagrebu izlagala je i Jadranka Boban Pejić, direktorica Biovege.

Ovogodišnje izdanje skupa, koji se tradicionalno održava od 1987. godine, objedinio je niz uglednih stručnjaka, istraživača i predstavnika akademske zajednice kroz temu Enterpreneurial Society: A Platform for New Solutions to Old Problems.

Jadranka Boban Pejić predstavila je svoju poduzetničku priču kroz temu My Story: Passion as Share Capital.

Organizacija RENT-a u Hrvatskoj pripala je Ekonomskom fakultetu sa Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, s predsjedavanjem prof. Slavice Singer.