Kontakti

Sjedište:

 • Majstorska 1E, 10000 Zagreb
 • OIB 84586153335
 • PP 117
Uredi i logistički centar:

 • Majstorska 1E, 10000 Zagreb
Tajnica:

 • tel: 01.2498.630
 • info@biovega.hr

Odnosi s javnošću (kontakt za medije):

 • pr@biovega.hr

Marketing:

 • marketing@biovega.hr

Veleprodaja:

 • tel: 01.2498.620
 • prodaja@biovega.hr

Nabava:

 • nabava@biovega.hr
Kontrola kvalitete (deklaracije):

 • kontrola.kvalitete@biovega.hr

Računovodstvo:

 • tel: 01.2498.629
 • racunovodstvo@biovega.hr

Ljudski resursi:

 • hr@biovega.hr

IT:

 • it@biovega.hr

bio&bio središnji ured i trgovine:

 • info@biobio.hr
 • www.biobio.hr