Odakle dolazi otpad u moru i tko ga stvara? Kolika je njegova stvarna štetnost i na koji način se manifestira? Na koji način Republika Hrvatska zbrinjava otpad u moru? Što kao pojedinci možemo napraviti kako bi spriječili nastajanje otpada u našem moru? Sve su to pitanja na koja ćemo zajedno s uvaženim gostima iz Hrvatske i Europe pokušati pronaći odgovore na međunarodnoj konferenciji “Otpad u moru – izazovi i rješenja” koja će se održati 18. srpnja 2017. godine u Splitu, u Vijećnici Hrvatske gospodarske komore u organizaciji zastupnika u Europskom parlamentu Davora Škrleca.

Cilj ovog susreta je podizanje svijesti javnosti o ozbiljnosti problema morskog otpada, ali i o potrebi uspostavljanja učinkovitog i održivog modela zbrinjavanja morskog otpada u Republici Hrvatskoj. O tome ćemo raspravljati s brojnim domaćim i inozemnim stručnjacima, predstavnicima državnih institucija te aktivistima, koji će kroz različite panele ukazati na nepovoljne utjecaje otpada u moru opasne po zdravlje mora, životinja te u konačnici i po ljudsko zdravlje.

Uz adresiranje nedostataka u sustavu praćenja i zbrinjavanja morkog otpada kako u Hrvatskoj, tako i u svijetu, konferencija će također biti i platforma za razmjenu primjera dobre prakse rješavanja problema otpada u moru koji predstavlja kompleksan problem te ga je potrebno rješavati na više razina. Od izuzetne je važnosti imati pritom na umu kako je upravo prevencija najbolje rješenje problema otpada u moru! Primjenom koncepta kružne ekonomije koja naglašava važnost prevencije nastanka otpada ponovnom uporabom materijala i proizvoda, dolazimo do najučinkovitijeg rješenja ovog problema.

PRIJAVA

PROGRAM