Napomena / Disclaimer

Napomena:
Ova elektronička poruka i njeni prilozi mogu sadržavati povjerljive i/ili povlaštene informacije, a namijenjena je isključivo za upotrebu naznačenog primatelja. Ako ste ovu poruku primili greškom, molimo Vas da o tome bez odlaganja obavijestite pošiljatelja, da uništite izvornu poruku i njene priloge i bez odlaganja poruku i njene priloge izbrišete iz Vašeg sistema. Neovlaštena uporaba, distribucija, otkrivanje, umnožavanje ili izmjena ove poruke je zabranjena. Biovega d.o.o. ne daje niti ne prihvaća pravno obvezujuće izjave putem elektroničkih poruka osim ukoliko drugačije nije izričito navedeno. Budući da komunikacija internetom nije zaštićena, Biovega d.o.o. ne prihvaća odgovornost za sadržaj ove poruke, kao ni za eventualnu štetu nastalu zbog zaraženosti ove poruke virusom ili drugim štetnim programom, te zbog eventualnih tehničkih problema prilikom dostave ove poruke.


Disclaimer:
This e-mail message and any attachment may contain confidental and/or privileged information and is intended for use by the indicated addressee only. If you have received this message in error, please notify the sender immediately, destroy the original message and any attachment and delete this message and any attachment from your system. Unauthorized use, distribution, disclosure, reproduction, or alteration of this e-mail message is forbidden. Biovega d.o.o. neither makes nor accepts legally binding statements via e-mail unless otherwise stated. Considering that internet communication is not secured, Biovega d.o.o. is not responsible for the content of this message, for potential damage occured due to infection of this message with a virus or other malicious program, and for potential technical problems during delivery of this message.