Svi koji se odlučuju izaći na organsko tržište, u svojim će se prvim koracima susresti s postupkom certifikacije ekoloških proizvoda. Ovaj proces podrazumijeva niz radnji i analiza koje u konačnici jamče kvalitetu ekoproizvoda u koji kupac može imati povjerenje. Osnovne aktivnosti u postupku certifikacije pojasnila je sudionica HR eko foruma, Ana Marušič Lisac iz poduzetničkog centra Biotechnicon.

ana-marusic-lisac_500Postupak certifikacije ekoloških proizvoda uključuje nekoliko koraka. To su prijava u sustav s potpunom dokumentacijom, nakon čega u certifikacijskom tijelu slijedi pregled dostavljene dokumentacije. Potom se, prema zahtjevima primjenjive regulative provode kontrole i uzorkovanja, odnosno testiranje proizvoda ili analiza. Svi se nalazi s kontrola bilježe, što omogućava izradu završnog izvještaja i konačnu odluku. Certifikacijski postupak završava se potvrđivanjem sukladnosti sa zahtjevima ekološke regulative i izdavanjem ekološkog certifikata.

Certifikacija proizvoda uključuje dvije osnovne grupe aktivnosti: kontrolne aktivnosti i aktivnosti kojima se dokazuje usustavljenost načina rada proizvođača, što se definira kao certifikacijske aktivnosti. Na taj način certifikacija proizvoda podržava vjerodostojnost proizvoda i njihovu kvalitetu, jer uključuje kontinuirane kontrolne aktivnosti, pri čemu se, kao tehnike kontrole, primjenjuju: terenska kontrola (vizualna), dokumentacijska kontrola, te konačno kontrola laboratorijskih analiza i nalaza.

Terenska kontrola kod proizvođača podrazumijeva obilazak onih prostora, odnosno proizvodnih parcela u vegetacijskoj sezoni, na kojima se kontrolor može vizualno uvjeriti u ispunjavanje određenog zahtjeva ekološke proizvodnje. Dokumentacijskim kontrolama, koje se provode kontinuirano tijekom čitave godine, provjerava se sukladnost svih onih zahtjeva koje proizvođač prati u određenim zapisima, evidencijama ili registrima, odnosno prati se sukladnost u dužem vremenskom tijeku. Kontrolom laboratorijskih nalaza utvrđuje se razina rezidua pesticida, te teških metala u sirovini, prerađenom proizvodi ili tlu. Taj dio se provodi u akreditiranim laboratorijima, a u certifikacijskom tijelu se rezultati pregledavaju i utvrđuje se njihova sukladnost s propisanim zahtjevima.

Kada su prikupljeni svi podaci o proizvodnji proizvoda, radi se završno izvještavanje. U njemu su sumirani svi nalazi s kontrola, te svi dodatni podaci, koji služe odboru za certifikaciju u certifikacijskom tijelu da donese kvalificiranu odluku o certifikaciji. Rezultat čitavog procesa je certifikat, odnosno potvrdnica.

Ana Marušić Lisac, dipl. ing. Agr.
Biotechnicon poduzetnički centar d.o.o. HR-EKO-04