Kriteriji odabira i sustav kontrole

ORGANIC green grunge vintage seal isolated on white

ORGANIC green grunge vintage seal isolated on white

Tvrtka Biovega od samog početka svoje poslovanje definira u prodaji i distribuciji ekoloških proizvoda, gradeći tako početkom ’90-ih godina novu tržišnu nišu te postavljajući visoke standarde poslovanja, kvalitete proizvoda i razvoja tržišta ekoproizvoda. Sa spoznajom da ekološki proizvodi imaju pozitivan utjecaj na zdravlje ljudi i planeta Zemlje, što dokazuju i znanstvena istraživanja, ovaj početni odabir ostaje jedna od naših glavnih smjernica u poslovanju, u odabiru proizvoda za bio&bio trgovine, prvi trgovački lanac u Hrvatskoj s isključivo ekološkim proizvodima, kao i u projektima razvoja zbog kojih smo se okrenuli podršci i suradnji s domaćim eko poljoprivrednicima i samoj proizvodnji, odnosno uzgoju na ekološkom imanju Zrno.

 I. BIOVEGINI KRITERIJI KVALITETE

 U portfelju proizvoda koje zastupamo/distribuiramo, prvi je uvjet certifikat ekološkog proizvoda. Zadovoljavanje obaveza i kriterija koje jamči eko certifikat, samo je temelj koji Biovega nadograđuje dodatnim standardima izvrsnosti. 

 1. Odabir partnera

Povrh ekoloških certifikata, kao jamstva ekološke kvalitete, postavili smo dodatne visoke kriterije odabira partnera i procjene proizvoda koje distribuiramo. Kako smo posvećeni samo ekološkom poslovanju, u našem odabiru partnera cilj nam je  poslovati s vodećim svjetskim tvrtkama:

 • Koje imaju dugogodišnje (često i pionirsko) iskustvo na tržištu ekoproizvoda
 • koje su nositelji standarda ekoloških kriterija
 • kojima je ekološki izbor i aktivistička misija
 • koje su pouzdane i nekompromitiranog ugleda
 • koji djeluju u skladu s etičkim načelima spram čovjeka i okoliša
 • koje se bave isključivo ekološkim poslovanjem. 
 1. Odabir hrvatskih eko partnera

Potičemo domaće proizvođače i surađujemo s hrvatskim eko poljoprivrednicima koji su prošli trogodišnji nadzor i dobili eko certifikat, a s našim kontrolnim tijelom sami nadgledamo standarde uzgoja, nakon čega slijedi kontinuiran i redovan proces naših analiza i stručnjaka za kontrolu kvalitete. Kako bi se domaći proizvodi našli na policama bio&bio trgovina, u proizvodima unutar robne marke EKOZONA te kroz druge robne marke u distribuciji tvrtke Biovega, domaći proizvođači moraju zadovoljiti sljedeće uvjete:

 • Ekološki certifikat
 • Analizu na pesticide i teške metale
 • Za gotove proizvode potrebna je i potvrda od HZJZ o zdravstvenoj ispravnosti proizvoda
 • Potvrda o primjeni HCCP sustava
 • Dostaviti potvrdu o upisniku proizvođača ekoloških proizvoda.
 • Na računu ili otpremnici potrebno je ispisivati LOT brojeve i rok trajanja proizvoda, u svrhu sljedivosti.
 1. Dodana vrijednost – kriteriji izbora asortimana ekoproizvoda

Pri odabiru proizvoda, težimo ka asortimanu sačinjenom od 100% ekoloških proizvoda. Ekološko podrijetlo i ekološka kvaliteta potvrđuju standarde u načinu uzgoja, prerade sirovine, pakiranja i distribucije do kupaca. No Biovegina misija je ponuditi najbolje što priroda i čovjek mogu dati. Stoga, uz eko kvalitetu naše kriterije nadopunjujemo i drugim zahtjevima koje proizvod treba zadovoljiti. 

Cjelovitost
Dodatnu kvalitetu proizvoda u Bioveginu asortimanu jamči kriterij cjelovitosti namirnica, čime se u svakom proizvodu čuva njegova vitalnost i puna hranjiva vrijednost. Zato biramo hranu koja je što manje procesirana. Primjerice, umjesto bijelog šećera biramo proizvode s agavinim sirupom, sladovima od žitarica ili nerafiniranim šećerom od trske; umjesto bijelog brašna radije biramo proizvode od cjelovitog brašna itd. Posebnu pažnju posvećujemo odabiru hladno prešanih ulja, a sokovi u našem asortimanu su prirodni sokovi dobiveni cijeđenjem voća iz ekološkog uzgoja. 

Održivost
Nastojimo birati proizvode koji su proizvedeni na pravedan i odgovoran način, prema okolišu i prema ljudima koji rade u proizvodnji. Iz te je težnje nastao i projekt suradnje s hrvatskim eko poljoprivrednicima, kao primjer uspostave razvojnih partnerstava u Hrvatskoj. Želimo da naš rad, koji uključuje proizvodnju, odabir i prodaju proizvoda bude niositelj pozitivnih promjena – lokalno i globalno. 

Etika
Iz etičkih razloga u ponudi nemamo proizvode od mesa. Paleta proizvoda životinjskog podrijetla seže do mliječnih proizvoda i jaja. U tom kontekstu, iznimno nam je bitno dobiti jamstva o uvjetima u kojima žive životinje čije proizvode koristimo. Tako s ciljem smanjenja okrutnosti nad životinjama te stoga ne nabavljamo jaja u bilo kojem obliku koja potječu iz kaveznog uzgoja. Našu cage-free pdf izjavu u cijelosti možete pročitati ovdje.

 1. Educiranost zaposlenika

Veliku pažnju posvećujemo sustavu upravljanja kvalitetom kao i kontroli na svim instancama poslovanja, zbog čega su nam nužni educirani timovi zaposlenika.

 • Biovegin odjel za kontrolu kvalitete, zdravstvene ispravnosti te registraciju proizvoda sastoji se od stručnjaka za regulatorna pitanja, kontroling, certificiranje, prijave u sustav monitoringa (za dodatke prehrani, hranu sa zdravstvenim tvrdnjama, hranu sa posebnim svojstvima i dječju hranu), registracije proizvoda pri Ministarstvu zdravlja i Ministarstvu poljoprivrede, ispravnost i potpunost podataka navedenih na deklaracijama proizvoda, slanje proizvoda na analizu za provjeru kvalitete (kvalitativna i kvantitativna analiza) i zdravstvene ispravnosti dodataka prehrani te prikupljanje dokumentacije (specifikacije, ekvivalentnost, analize proizvoda). U svom timu imamo stručnog sanitarnog inžinjera, magistru farmacije i predstavnika uprave za kvalitetu.
 • U našem prodajnom timu rade stručne osobe za područje prehrane, nutricionisti i inžinjeri prirodnih znanosti te drugih srodnih struka.
 • Kako nam je etična i transparentna komunikacija iznimno bitna, tim za komunikaciju čine stručnjaci iz područja društvenih znanosti: sociologije, filozofije, lingvistike te vizualnog oblikovanja.
 • Uzgoj i proizvodnju na našem eko imanju vode stručni agronomi, prehrambeni tehnolozi, educirano osoblje za pekarstvo i slastičarstvo.
 • Zaposleni na svim radnim procesima se educiraju o specijalističkim znanjima koje radni proces zahtijeva. Najveća pozornost se posvećuje edukaciji zaposlenika u trgovinama koji prolaze program cjeloživotnog učenja i kontinuirane edukacije o proizvodima iz asortimana, nadolazećih trendova te drugih relevantnih područja za pružanje kvalitetne usluge. Osim profesionalnog usmjerenja, bitno nam je da zaposlenici i na osobnoj razini razumiju te svojim životnim stilom podržavaju i primjenjuju načela prirodnih stilova življenja.
 • Ljudi koji rade u Biovegi naša su najveća vrijednost te posebno brinemo o procesima razvoja svih radnika, što je prepoznala i Hrvatska udruga poslodavaca 2014. godine dodijelivši Biovegi  nagradu za primjer dobre prakse društveno odgovornog poslovanja, u kategoriji brige za  O Ljudskim resursima brine stručni tim sastavljen od defektologa i  geštalt savjetnice specijalizirane za rad na području ljudskh resursa.

II. SUSTAV KONTROLE KVALITETE

Biovega se zalaže za sustav izvrsnosti na svim područjima i na svim razinama radnih procesa. Nositelj smo certifikata ISO 9001, a HACCP sustav smo uveli u ranoj fazi implementacije primjene ovog sustava na našem tržištu, prije nego li je isti postao zakonski obavezan.

      1. ISO 9001 sustav

Sustav upravljanja organizacijom koji postavlja određenu mjeru kvalitete. Svrha uvođenja ISO 9001 sustava jest unapređivanje poslovnog planiranja i razvijanje svijesti o kvaliteti unutar organizacije, osiguravanje odgovarajuće razine komunikacije s kupcima i dobavljačima (partnerima) na obostranu korist, usmjerenost na kupca, smanjenje gubitaka (nesukladne robe ili usluge), te kontrola procesa.

 1. HACCP sustav sigurnosti hrane

Logičan, znanstveno utemeljen sustav kontrole procesa proizvodnje i distribucije prehrambenih proizvoda, kojim jamčimo proizvodnju sigurnih odnosno zdravstveno ispravnih namirnica. Cilj HACCP sustava je zaštita zdravlja potrošača, a odvija se na šest područja:

1) Prostorni zahtjevi
2) Skladišni zahtjevi
3) Oprema i održavanje
4) Edukacija osoblja
5) Higijenski program (SSOP: Sanitation Standard Operating Procedures)
6) Program povrata

 1. Pakiranje ekoproizvoda

Osim strogih uvjeta postavljenih HACCP sustavom u pogledu zahtjeva čistoće, također i u poštivanju ekoloških standarda postoje zahtjevi kojih se strogo pridržavamo od samog skladištenja, praćenja rokova trajanja, sljedivosti pa sve do čišćenja pogona i opreme propuhivanjem i korištenjem sredstva koji u sebi ne sadrže kemijske supstance. Iste zahtjeve imamo prema kooperantima koji su  svi  u sustavu ekološkog nadzora (imaju vlastito kontrolno tijelo), a povrh toga Biovega vrši interni audit te naše kontrolno tijelo vrši dodatni terenski i dokumentacijski nadzor te o tome vodi zapisnik o provedenoj kontroli.

 1. Skladištenje ekoproizvoda

U našim prostorima za skladištenje ekoloških proizvoda osigurava se identifikacija serija kako bi se izbjeglo svako miješanje ili oneči­šćenje s proizvodima i/ili tvarima koji nisu sukladni pravilima ekološke proizvodnje. Ekološki proizvodi su u svakom trenutku jasno prepoznatljivi. U skladištu se provode učinkovito provjerene primjerene mjere čišćenja, te o tim aktivnostima vodimo zapise i kontinuirano pomičemo granice.

 1. Transport ekoproizvoda

Biovega  osigurava da se ekološki proizvodi prevoze u druge jedinice, uključujući trgovine, samo u primjerenoj ambalaži u zatvorenim vozilima tako da se zamjena sadržaja ne može dogoditi. Svaka kutija označena je posebnim ljepljivim trakama s logotipom koje označuju ekološki proizvod.Ukoliko se transportiraju proizvodi koji nemaju ekološki status, odvojeni su, posebno pakirani i označeni.

Tvrtka Biovega samostalno organizira prijevoz robe od vanjskih dobavljača unajmljujući uslugu transporta od tvrtki koje su educirane o pravilnom načinu transporta ekoloških proizvoda.

Ekološki proizvodi koji se uvoze iz trećih zemalja pristižu u odgovarajućoj ambalaži ili u zapečaćenom kontejneru kako bi se spriječila zamjena ekološkog i konvencionalnog proizvoda, uz prateće dokumente, koji se nesporno mogu povezati s kontejnerom i ekološkim proizvodima u njemu.

Svi subjekti u lancu, pa tako i distributeri podliježu stručnoj kontroli kontrolnog tijela najmanje jednom godišnje, a tvrtka Biovega radi širokog spektra (proizvodnja, prerada, uvoz, izvoz, skladištenje, pakiranje i distribucija ekoloških proizvoda)  provodi još i dodatni nadzor također od strane akreditiranog kontrolnog tijela.

Prilikom nadzora (audit) kontroliraju se svi procesi tj. djelatnosti koje uključuju i kontrolu kooperanata – uslužno pakiranje žitarica, pretakanje octa, začina, ulja i umaka, uvoz ekoloških proizvoda, uslužno skladištenje mliječnog programa, uslužno pakiranje voća i povrća, uz interni audit HACCP sustava, ekološki audit dobavljača koji su u drugom sustavu kontrole (od drugog akreditiranog kontrolnog tijela), te bio&bio trgovine.

Uvoz proizvoda iz trećih zemalja kao što su Japan, Argentina, Afričke  države i dr. podliježu dodatnim kontrolama prilikom uvoza proizvoda u EU, tzv. granične kontrole. Sam uvoz ekoloških proizvoda mora pratiti ekološki certifikat od odobrenog kontrolnog tijela u EU, certifikat zdravstvene ispravnosti. Ovisno o zemlji iz koje se uvoze, proizvode prate i dodatni dokumenti bez kojih nije moguć uvoz u Hrvatsku.

 1. Institucionalna provjera kvalitete

Biovega je, kao poduzeće koje u svom poslovnom portfelju ima i lanac specijaliziranih trgovina, ali i svoju proizvodnju te uslužnu i ugostiteljsku djelatnost, podložna stalnom nadzoru nekoliko nadzornih tijela i inspekcija. Biovegino kontrolno tijelo je Biotechnicon poduzetnički centar d.o.o., koje nosi oznaku HR-EKO-04. Ugostiteljsko kontrolno tijelo koje certificira rad bio bistroa Zrno je Austria Bio Garantie.

Za provođenje postupka potvrđivanja sukladnosti proizvoda, procesa i usluga u ekološkoj proizvodnji nadležne su Hrvatske šume te smo podložni nadzoru za ugovornu proizvodnju.

Samo u 2015. godini imamo oko 100 analiza proizvoda i gotovo 58 inspekcijskih nadzora, od kojih je 24 bilo usmjereno na kontrolu pesticida i teških metala u uzorkovanim proizvodima 

Ovo su institucije kojima smo odgovorni te koje vrše inspekciju našeg poslovanja u području sigurnosti i kontrole poslovanja, kvalitete proizvoda i usluge:

Ministarstvo zdravlja
Uprava za unapređenje zdravlja
Sektor županijske sanitarne inspekcije i pravne podrške
Služba županijske sanitarne inspekcije

Ministarstvo zdravlja
Uprava za unapređenje zdravlja
Odjel za hranu i financiranje službenih kontrola

Ministarstvo poljoprivrede
Uprava poljoprivrede i prehrambene industrije
Sektor poljoprivrede i prehrambene industrije
Služba za prehrambeno-prerađivačku industriju
Odjel za ekološku i integriranu proizvodnju

Ministarstvo poljoprivrede
Uprava poljoprivrede i prehrambene industrije
Sektor inspekcija u poljoprivredi

Ministarstvo poljoprivrede
Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane
Sektor veterinarske inspekcije
Služba veterinarske inspekcije

Ministarstvo gospodarstva
Uprava za inspekcijske poslove u gospodarstvu
Sektor tržišne inspekcije 

Ministarstvo financija – porezna uprava nadzor primjene o fiskalizaciji u prometu

Gradski ured za gospodarstvo rad i poduzetništvo
Odjel za gospodarske djelatnosti
Odjel za utvrđivanje minimalno tehničkih uvijeta za obavljanje gospodarskih djelatnosti. 

 1. Istinska održivost

Biovega se zalaže za poslovanje prema takozvanim „3E načelima“ te kao glavne stupove poslovanja ističe etiku, ekologiju i ekonomiju. Takav cjelovit pristup vidimo kao put prema pravoj održivosti, koji njegujemo u svakodnevnim poslovnim procesima, a koji svoju posljedicu ima u pozitivnim promjenama – lokalno i globalno. Strategija razvoja ekološke poljoprivrede 3.0. koju je u jesen 2015. godine predstavila organizacija IFOAM, čija je Biovega članica, ističe upravo cjelovitu primjenu dostignuća najboljih praksi u ekološkom poslovanju, koje će voditi ka zdravlju i dobrobiti budućih generacija. Njegujući cjelovit pristup, možemo adekvatno odgovoriti na aktualna globalna pitanja i doprinositi razvoju lokalne zajednice. Zato smatramo da je upravo ekološko poslovanje put ka istinskoj održivosti te nam je cilj osigurati najviše standarde koje redovito kontroliramo na brojnim instancama, kako smo u ovom dokumentu opisali.

PRILOG 1 | STANDARDI EKOLOŠKE KVALITETE

 1. Što je ekološka proizvodnja

Ekoproizvod, ekološki ili organski proizvod je proizvod dobiven kroz sustav ekološke poljoprivrede, kontroliran kroz sve faze proizvodnje, prerade, distribucije i trgovine. Da bi se poljoprivredni proizvod ili prerađevina mogli deklarirati kao ekološki, u svom sastavu moraju sadržavati minimalno 95% ekoloških sastojaka. Biovega u svom asortimanu inzistira na proizvodima koji su 100% ekološki, čime premašuje zakonski propisane minimume. Upotreba GMO-a u ekološkim proizvodima je zabranjena.

Dodana vrijednost ekološkog proizvoda
Opći društveni cilj ekološke proizvodnje je zaštita zdravlja i života ljudi te zaštita prirode i okoliša uz poštivanje smjernica pravednog poslovanja.

Pod ekološkom poljoprivredom uglavnom se misli na proizvodnju bez primjene mineralnih gnojiva, pesticida, hormona i sl. Takav je koncept poljoprivredne proizvodnje mnogo složeniji i njegova bit nije samo u izostavljanju agrokemikalija, nego u sveukupnom gospodarenju kojim je to moguće postići. Na taj se način uspostavlja ravnoteža i sklad cjeline, a ujedno i stabilnost i otpornost na vanjske utjecaje (prirodne, ekonomske i dr.).

Ekološka proizvodnja poseban je sustav održivoga gospodarenja u poljoprivredi i šumarstvu koji obuhvaća uzgoj bilja i životinja, proizvodnju hrane, sirovina i prirodnih vlakana te preradu primarnih proizvoda, a uključuje sve ekološki, gospodarski i društveno opravdane proizvodno-tehnološke metode, zahvate i sustave, na najbolji način koristeći plodnost tla i raspoložive vode, prirodna svojstva biljaka, životinja i krajobraza, povećanje prinosa i otpornosti biljaka pomoću prirodnih sila i zakona, uz propisanu uporabu gnojiva, sredstava za zaštitu bilja i životinja, sukladno međunarodno usvojenim normama i načelima.

 1. Znanstvena potvrda prednosti ekološke hrane

 Sve navedeno pozitivno se odražava kako na okoliš, tako i na zdravlje ljudi, a provode se i brojna istraživanja kojima je cilj definirati utjecaj ekološke hrane na ljude i okoliš. 2014. godine ugledni znanstveni časopis British Journal of Nutrition objavio je studiju koja je uzela u obzir 343 različita istraživanja provedena u Europi i SAD-u, čiji je zaključak da ekološke namirnice i prehrambeni proizvodi načinjeni od njih u prosjeku sadrže veću razinu antioksidansa od konvencionalno uzgojenih namirnica. Također, istraživači su otkrili da konvencionalna hrana sadrži veće koncentracije ostataka pesticida te toksičnog metala kadmija. „Ovo jasno pokazuje da voće, povrće i žitarice iz ekološkog uzgoja jamče jasne nutritivne prednosti te su također superiorni u pogledu prehrambene sigurnosti,“ izjavio je koautor studije Charles Benbrook, profesor iz Centra za održivo poljodjelstvo i prirodne resurse Sveučilišta Washington. 

 1. godine Švedski institut za istraživanja okoliša proveo je istraživanje o utjecaju prelaska s prehrane konvencionalnim namirnicama na prehranu temeljenu na namirnicama iz ekološkog uzgoja na zdravlje ljudi s ciljem dobivanja mjerljivih rezultata. Rezultati su jasno pokazali da se razina pesticida koji se apsorbiraju u tijelo putem hrane značajno može sniziti konzumacijom hrane iz ekološkog uzgoja. Istraživanje je prikazano i u popularnom videu koji je izazvao veliku pažnju na društvenim mrežama te dodatno popularizirao vrijednost ekološke hrane.

Na sajmu EXPO u Milanu 2015. godine posvećenom temi prehrane, dio programa bio je posvećen ekološkom uzgoju te je organizacija AssoBio predstavila zbornik  znanstvenih radova „What Science Says About Organics?“ Impresivan uvid u istraživanja o kvaliteti ekološki uzgojenih namirnica ilustriramo  studijom Francuske agencije za sigurnost hrane koja je provela evaluaciju nutritivne i zdravstvene kvalitete ekološke hrane, čiji je zaključak da ekološki proizvodi sadrže više minerala kao što su željezo i magnezij te više antioksidativnih mikronutrijenata poput fenola i salicilne kiseline.

Skupina mađarskih autora (Györéné, Varga, Lugasi) u istraživanju 2006. godine dolazi do zaključka kako organski usjevi sadrže značajno višu koncentraciju antioksidansa (vitamin C, polifenoli i flavonoidi) te minerala. Ekološki uzgojene namirnice i njihovi proizvodi u odnosu na konvencionalne proizvode imaju veću nutritivnu vrijednost. Zahvaljujući manjem stupnju kontaminacije, manji je rizik od pojave bolesti uzročenih kontaminiranom hranom.

 1. Dodatno jamstvo kvalitete - kontinuiran nadzor

Ekološka proizvodnja je iznimno zahtjevna i podliježe strogim kontrolama. Svi ekološki proizvođači prolaze dugotrajnu proceduru kako bi svoje proizvode mogli označavati kao ekološke. Proizvođači su pod stalnim nadzorom kontrolnih tijela i inspekcijskih službi radi provođenja strogo propisanih uzorkovanja i testiranja proizvoda koji nose ekološku oznaku.

Ekološka proizvodnja kao i svi subjekti u lancu (prerade, distribucije i trgovine) u koje je uključena i Biovega, kontinuirano je pod nadzorom državnih institucija (Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo zdravlja) kao i Ekološkog nadzora i certifikacije ekoloških proizvoda koja provode kontrolna tijela, a Ministarstvo poljoprivrede ih ovlašćuje ako su akreditirani prema međunarodnoj normi 17065, koja propisuje stroge zahtjeve za rad certifikacijskih tijela, te ako ispunjavaju zahtjev za dokazano kompetentan, dosljedan i nepristran rad u certifikaciji proizvoda. Kontrolna tijela su podložna kontroli Ministarstva poljoprivrede. 

Tehnike kontrole

U kontrolnom tijelu moraju postojati standardizirani postupci za rad s ekološkim proizvođačima, razumljiva i transparentna korespondencija, te kvalificirano odlučivanje, a surađivati smije samo s akreditiranim laboratorijima za provođenje analiza.

Tehnike kontrole koje kontrolori svakodnevno koriste su terenska (vizualna) kontrola, kontinuirana dokumentacijska kontrola, te kontrola laboratorijskih analiza i nalaza. Terenska kontrola provodi se najmanje jednom godišnje, a, ukoliko procjena rizika pokaže viši stupanj nesigurnosti na tržištu, i češće, kako bi se osigurala stalna sukladnost svih faza proizvodnje sa zahtjevima ekološke regulative.

Sljedivost proizvodnje

U prilogu certifikatu navode se količine certificiranih proizvoda, radi transparentnosti u trgovini. Na ovaj način se osigurava sljedivost proizvodnje, te praćenje bilance mase, kako bi se na tržištu mogli naći samo proizvodi koji zadovoljavaju sve kriterije da bi bili ekološki, ovisno o raspoloživim proizvodnim površinama, načinu proizvodnje i ograničenjima koja održiva ekološka poljoprivreda pretpostavlja.

Poljoprivredni i prehrambeni ekološki proizvodi potpadaju prvenstveno pod regulativu sigurnosti hrane, te dodatno i ekološke regulative, pa u slučaju nepravilnosti mogu podlijegati i povlačenju, odnosno opozivu s tržišta, kako bi se potrošači zaštitili.

 1. Znak potvrde eko kvaliteteeu_organic_products

Ekoproizvodi zaštićeni su i označeni kako bi ih potrošači mogli prepoznati. Prema uputi Europske komisije, kad god kupite certificiranu ekološku hranu, možete biti sigurni da je proizvedena u skladu sa strogim pravilima EU-a o okolišu te da se redovito provjerava. 

 1. Koraci do dobivanja eko znaka

 Svi oni koji žele dobiti regulatornu potvrdu statusa eko proizvođača te svoje proizvode obilježiti priznatim EU – eko znakom, moraju proći proceduru koja se sastoji od nekoliko koraka.

 Korak 1. Obratiti se kontrolnom tijelu ovlaštenom od strane Ministarstva poljoprivrede., prethodno se detaljno upoznati sa zakonskom regulativom vezanom za ekološku proizvodnju. Biovegino kontrolno tijelo je Biotechnicon poduzetnički centar d.o.o., HR-EKO-04.

Korak 2. Potrebno je ispuniti zahtjev za stručnu kontrolu u ekološkoj proizvodnji poslati  ga odabranom kontrolnom tijelu sa svim podacima traženim s njihove strane. 

Korak 3. Kontrolno tijelo vrši prvu stručnu kontrolu te izrađuje zapisnik o izvršenoj stručnoj kontroli. Izvještaj o provedenoj kontroli se dostavlja u Ministarstvo poljoprivrede. Tek nakon izvršene prve stručne kontrole, moguće je podnijeti Zahtjev za upis u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji. Obrazac zahtjeva za upis nalazi se u Prilogu I. Pravilnika o ekološkoj proizvodnji (NN br. 86/13) (www.mps.hr).
Uz zahtjev treba priložiti zapisnik o obavljenoj prvoj stručnoj kontroli od strane ovlaštenog kontrolnog tijela i biljege. Proizvodnja mora biti u kontinuitetu pod stručnom kontrolom sukladno članku 28. stavku 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 od 28. lipnja 2007. o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda. Temeljem dostavljene dokumentacije Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju izdaje rješenje o upisu u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji.

Korak 4. Proizvođač koji je upisan u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji prolazi prijelazno razdoblje, ukoliko konvencionalne kulture stavlja pod ekološko gospodarenje, a prijelazno razdoblje se utvrđuje različito, ovisno o kulturi. Kontrolno tijelo izdaje potvrdnicu/certifikat, na kojoj utvrđuje ekološki status, koji može biti prijelazno razdoblje ili puni ekološki status. Potvrdnica na kojoj je navedeno ‘ekološki status’ je neophodan dokument za korištenje navoda „ekoproizvod“  i upotrebu nacionalnog i EU eko znaka. Eko znak se ne smije koristiti na proizvodima koji potječu s površina koje se nalaze u prijelaznom razdoblju. Sve izdane certifikate kontrolno tijelo dostavlja u Ministarstvo poljoprivrede, i oni se objavljuju na web stranicama Ministarstva.

Put ustrajnosti u eko kvaliteti dobivanjem eko znaka tek započinje. Eko standard dokazuje se kontinuiranim nadzorom i provjerama, a ponovne postupke certifikacije prolazi svake godine. Nadležno tijelo u Hrvatskoj je Ministarstvo poljoprivrede, koje donosi nacionalne propise i usklađuje ih s EU legislativom te vrši inspekciju subjekata u proizvodnji i preradi ekoloških proizvoda.

„Osobito je važno da potrošači prepoznaju znak ekološkog proizvoda, a također i pojmove koji se odnose na proizvodnju.“, izjavila je Darija Musulin, voditeljica Odjela za ekološku i integriranu proizvodnju Ministarstva poljoprivrede. „Bitno je istaknuti da „domaći“ ili „prirodan“ ne znači da je proizvod ekološki. Ukoliko se navode pojmovi “bio”, “eko” ili “organski” na proizvodima, a nisu označeni znakom ekološkog proizvoda i kôdom kontrolnog tijela, potrošači o takvim proizvodima trebaju obavijestiti Ministarstvo poljoprivrede. Naime, člankom 23. stavkom 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 od 28. lipnja 2007. o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda  radi zaštite potrošača i tržišnog natjecanja, pojmovi „organski“, „biološki“, „ekološki“ te skraćenice „bio“ i „“eko“ zabranjeni su u označavanju, prezentiranju i komercijalnim dokumentima za proizvode koji nisu proizvedeni sukladno propisima koji reguliraju područje ekološke proizvodnje.“, pojasnila je Darija Musulin.

PRILOG 2 | ZAKONSKA LEGISLATIVA U EKOLOŠKOJ POLJOPRIVREDI 

Nacionalni propisi

 1. Zakon o poljoprivredi (Narodne novine br. 30/15)
  2. Pravilnik o ekološkoj proizvodnji (“Narodne novine” br. 86/13)Propisi europske unije1. Uredba Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda ( SL L 189, 20.7.2007) 
  2. Uredba Komisije (EZ) br. 889/2008 od 5.rujna 2008. o podrobnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda u pogledu ekološke proizvodnje, označavanja i stručne kontrole (SL L 250, 18. 9. 2008.) / pročišćeni tekst s 01. siječnjem 2015.
  3. Uredba komisije (EZ) br. 1235/2008  od 8. prosinca 2008.  o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 s obzirom na režime za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja / pročišćeni tekst s 01. siječnjem 2015.